Γίνετε μέλος του Marine Early Warning!

Εγγράψου για να αποκτήσεις πρόσβαση στο MARINE EARLY WARNING, είναι μία υπηρεσία παραλαβής και διάχυσης πληροφοριών σχετικά με την παρακολούθηση. την πρόγνωση και τους κινδύνους που σχετίζονται με διαφορετικές περιβαλλοντικές μεταβλητές, εντός δύο υπηρεσιακών σεναρίων.

Επιπλέον, με την εγγραφή σου στο MARINE EARLY WARNING, θα έχεις πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών  του προγράμματος  TESSA, ήτοι: στην πύλη μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών προβλέψεων  MyseaConditions, στο σύστημα  υποστήριξης (OCEAN-SAR) -σε ό,τι αφορά τη διενέργεια αποστολών έρευνας και διάσωσης- και, τέλος, στα συστήματα ελέγχου περιβαλλοντικής ποιότητας (MARINENENVIRONMENT), πρόγνωσης του τρόπου διάχυσης των πετρελαιοκηλίδων (WITOIL) και απεικόνισης τη τροχιάς πλοίων (VISIR®).