Ανακαλύψτε

To Marine Early Warning (Marine-EW) είναι μία υπηρεσία παραλαβής και διάχυσης πληροφοριών σχετικά με την παρακολούθηση. την πρόγνωση και τους κινδύνους που σχετίζονται με διαφορετικές περιβαλλοντικές μεταβλητές, εντός δύο υπηρεσιακών σεναρίων: 1) Πρόγνωση Early Warning , 2) Κλιματικοί δείκτες.

1) Πρόγνωση Early Warning

-       Στάθμη θάλασσας,

-       Επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας,

-       Σημαντικό ύψος κυμάτων,

-       Περίοδος κύματος.

2) Κλιματικοί δείκτες

-       Τάση στάθμης της θάλασσας,

-       Τάση επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας,

-       Τάση θερμικού περιεχομένου,

-       Κλιματικοί δείκτες.

Η παρακολούθηση της θαλάσσιας στάθμης διενεργείται από το Εθνικό Θάλασσογραφικό Δίκτυο (ιταλ. "Rete Mareografica Nazionale" (Εθνικό Θάλασσογραφικό Δίκτυο) τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει το "Ανώτατο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Έρευνας (ιταλ. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" (ISPRA; http://www.mareografico.it/; http://www.isprambiente.gov.it).

Η παλιρροϊκή ανύψωση της επιφάνειας της θάλασσας λαμβάνεται υπ' όψιν από το σύστημα πρόγνωσης της θαλάσσιας στάθμης, μέσω της χρήσης του λογισμικού παλιρροϊκής πρόβλεψης του Πανεπιστημίου του Όρεγκον (Oregon State University) (OTPS; http://volkov.oce.orst.edu/tides/).

Οι ωκεανογραφικές προγνώσεις και η πρόγνωση κυμάτων διενεργείται από το Μεσογειακό Σύστημα Πρόγνωσης  (αγγ. Mediterranean Forecasting System (http://medforecast.bo.ingv.it/) του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας  (INGV, Μπολόνια, Ιταλία) και παραλαμβάνονται μέσω του συστήματος Copernicus/MyOcean (http://marine.copernicus.eu/).

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις προέρχονται και πιστοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καιρικών Προγνώσεων Μεσαίας-Εμβέλειας (ECMWF; http://www.ecmwf.int).

Η εκ νέου ανάλυση των δεδομένων της Μεσογείου Θάλασσας -που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ανώτατων/κατώτατων ορίων συναγερμού σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς δείκτες -που λαμβάνονται υπ' όψιν στο σενάριο των "Κλιματικών Δεικτών"- προέρχονται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας  (INGV, Bologna, Italy). Η λήψη τους, τέλος γίνεται μέσω του συστήματος Copernicus/MyOcean (http://marine.copernicus.eu/). 

Η εκ νέου ανάλυση των ωκεανικών δεδομένων -που χρησιμοποιούνται στους κλιματικούς δείκτες- προέρχεται από το Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο Κλιματικών Αλλαγών (CMCC; http://www.cmcc.it/c-glors/), το Mercator Ocean (http://www.mercator-ocean.fr/) και το "University of Reading" (Reading, UK; http://www.reading.ac.uk). Η λήψη τους, τέλος,  γίνεται μέσω του συστήματος Copernicus/MyOcean (http://marine.copernicus.eu/). 

Οι Κλιματικοί Δείκτες παρέχονται από το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρευνας των Η.Π.Α. (NCAR, Boulder, US; https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data).

Τα δεδομένα του Marine-EW παίρνουν τη μορφή γραφημάτων –και είναι διαθέσιμα μέσω φυλλομετρητή (web browser).

Το Marine-EW είναι ένα προϊόν  του προγράμματος TESSA, το οποίο δημιουργήθηκε από τους κάτωθι: 

•      Το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (στο εξής CMCC).

•      Τη Links ΑΕ., υπεύθυνη για την εφαρμογή των DSS στο διαδίκτυο, και